Our website uses cookies to ensure the quality of our services. By continuing to browse, you agree to the sapiegosklinika.lt cookie policy. Więcej informacji

Dodatki

Środki grupy „Nano-Clear” zostały opracowane w celu poszerzenia zastosowania powłoki przemysłowej „Nano-Clear NCI”.
Nano-Clear VV200

Nano-Clear® VV-200” – to środek do funkcjonalnej obróbki powierzchniowej, jednoskładnikowy (1K), bezpośrednio nakładany na powierzchnię podstawy i wzmacniający jej przyczepność. „Nano-Clear VV-200” tworzy wiązanie kowalencyjne z odpowiednio przygotowanym wyłożonym kwasem aluminium, stalą nierdzewną i szklaną powierzchnią. VV-200 zapewnia doskonałą odporność na korozję i zarysowania, jak też odporność chemiczną. Ponadto, zmniejsza potrzebę czyszczenia powierzchni.

BEZKOMPROMISOWA OCHRONA

Nano-Clear VV-200” można stosować samodzielnie, bez dodatków, aplikując bezpośrednio na podstawę lub jako klej między metalami a „Nano-Clear NCI”. „Nano-Clear NCI” stosuje się bezpośrednio na VV-200, w przypadku konieczności zapewnienia długotrwałej ochrony powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI:

VV-200 jako funkcjonalna powłoka powierzchniowa do stosowania bezpośrednio na oczyszczonym szkle, oczyszczonej stali nierdzewnej lub aluminium w celu zapewnienia długotrwałej ochrony powierzchni i odporności na zarysowania, chemikalia, korozję i promieniowanie UV, jak też zapewnienia właściwości wspomagających czyszczenie.

   VV-200 jako środek wspomagający przyczepność, przeznaczony do stosowania bezpośrednio na aluminium pokrytym kwasem, stali nierdzewnej pokrytej kwasem, stali nierdzewnej pokrytej kwasem i nowymi tworzywami TPO i ABS przed aplikacją na tych powierzchniach „Nano-Clear NCI”.

TECHNICZNE ZALETY VV-200

Obróbka powierzchni / powlekanie

 • VV-200 może być stosowany bezpośrednio na aluminium, stali nierdzewnej i szkle.
 • Zapewnia wieloletnią ochronę przed korozją, zadrapaniami, chemikaliami i promieniowaniem UV.
 • Stosując bezpośrednio na aluminium, stali nierdzewnej, szkle i innych metalach uzyskuje się twardość ołówka 7H.

Środek wzmacniający przyczepność

 • VV-200 może być używany jako klej między aluminium, stalą nierdzewną a „Nano-Clear NCI”.
 • Tworzy most molekularny pomiędzy zasadami nieorganicznymi a powłoką przemysłową „Nano-Clear NCI”.

Łatwy sposób powlekania

 • Natryskiwać VV-200 bezpośrednio na podstawę przy użyciu zwykłego natryskiwacza, HVLP lub urządzenia do natrysku bezpowietrznego.

urškimo įrangą.

NCIM - matowa powierzchnia

Opatentowany przez nas dodatek „NCIM Matting” do „Nano-Clear® Industrial” (NCI) redukuje silny połysk NCI do pożądanej „miękkości”, nie wpływając negatywnie na wielofunkcyjne właściwości powłoki. Ten po raz pierwszy w historii dostępny na rynku dodatek matowy jest oparty na opatentowanych przez „Nanovere” wielofunkcyjnych polimerach (NCI) i nanocząstkach funkcjonalnych NCIM.

Nano-Clear® NCI Industrial” to opatentowana zewnętrzna nanostrukturalna (kompozytowa) hybrydowa powłoka poliuretanowa, o wysokim połysku. Szeroko stosowana w przemyśle. NCI działa jako wielofunkcyjna powłoka o doskonałych właściwościach ochronnych. Przeznaczona jest do odbudowy, modernizacji i przedłużenia okresu użytkowania o ponad 10 lat wysokiej wartości zasobów handlowych, przemysłowych i wojskowych.

Zalety techniczne NCIM

 • Połączona z NCI, NCIM zapewni wymagany poziom „miękkości”.
 • Zawartość dodatku LOJ w „NCIM Matting” stanowi 0% wagowych (pomijając wyjątki), toteż NCI może utrzymać zawartość LZO na poziomie 150 g/l.
 • Mieszankę NCI + NCIM stosuje się do pokrycia nowych lub mocno utlenionych powłok, powłok proszkowych, poliestrowych i żelowych, 2-składnikowych powłok epoksydowych/poliuretanowych, jak też powłok elektroforetycznych, włókien szklanych i anodowanego aluminium.
 • Prosta mieszanka części A + B – tworzona podczas użytkowania.
 • Duża ilość nanocząsteczek: 20% ciał stałych, bardzo dobra powłoka powierzchniowa.

Dodanie NCIM do NCI znacznie zwiększy:

 • Twardość ołówka – od 4H do 7H.
 • Odporność na chemikalia, rozkład na skutek ekspozycji na powietrze, środowisko i promieniowanie UV.
 • Odporność na zarysowania, ścieranie i pękanie.
 • Odporność na korozję.
 • Specyfikacje techniczne dla operacji podlegających wymogom dotyczącym powlekania.
Nano-Clear Accelerator - szybszego suszenia

Nano-Clear® Accelerator (dalej – NCA) to opatentowany dodatek, przeznaczony do przyspieszenia procesu odkurzania i pokrycia powierzchni „Nano-Clear® Industrial” (dalej – NCI).

BEZKOMPROMISOWA OCHRONA

 Nano-Clear® NCI Industrial” (dalej – NCI) to opatentowana zewnętrzna nanostrukturalna (kompozytowa) hybrydowa powłoka poliuretanowa, o wysokim połysku. Szeroko stosowana w przemyśle. NCI działa jako wielofunkcyjna powłoka o doskonałych właściwościach ochronnych. Przeznaczona jest do odbudowy, modernizacji i przedłużenia okresu użytkowania o ponad 10 lat wysokiej wartości zasobów handlowych, przemysłowych i wojskowych.

 

Połączony z „Nano-Clear NCI” (NCI + NCA) dodatek NCA zapewnia następujące korzyści:

Krótszy czas suszenia i dekontaminacji NCI (do 20 minut).

Większa jędrność bez utraty elastyczności.

Łatwe połączenie z NCI przed powlekaniem.

UWAGA: uwzględniając fakt, iż dodając NCA do NCI znaczenie przyspiesza się proces suszenia/dekontaminacji NCI, zaleca się stosowanie dwóch środków do powlekania. Zadaniem o wiele trudniejszym jest pomyślne powtórne powlekanie z wykorzystaniem jednego środka.

UWAGA: łączenie i mieszanie NCA z NCI powinno odbywać się tylko przed powlekaniem.

WŁAŚCIWOŚCI:

Zawartość dodatku LOJ w „NCIM Accelerator Additives” stanowi 0% wagowych (pomijając wyjątki), toteż NCI może utrzymać zawartość LZO na poziomie 150 g/l. Mieszanka NCI + NCA służy do pokrywania nowo powlekanych lub mocno utlenionych powłok, powłok proszkowych, powłok poliestrowych i żelowych, 2-składnikowych powłok epoksydowych/poliuretanowych, powłok elektroforetycznych, włókien szklanych i anodowanego aluminium. Prosta mieszanka części A + B – tworzona podczas użytkowania. Ilość cząsteczek twardych: 10 % wagowych.

Nano-Clear® Fluoropolymer

Nano-Clear® Fluoropolymer” (dalej – NCFP) to opatentowany dodatek fluoropolimerowy o niskiej energii powierzchniowej. Po połączeniu z „Nano-Clear® Industrial” (dalej – NCI), NCFP poprawia odporność na brud, tłuszcz, wodę, lód i farby.

BEZKOMPROMISOWA OCHRONA

Nano-Clear® Industrial” (NCI) to opatentowana zewnętrzna nanostrukturalna hybrydowa powłoka poliuretanowa, o wysokim połysku. Szeroko stosowana w przemyśle. NCI działa jako wielofunkcyjna powłoka o doskonałych właściwościach ochronnych. Przeznaczona jest do odbudowy, modernizacji i przedłużenia okresu użytkowania o ponad 10 lat wysokiej wartości zasobów handlowych, przemysłowych i wojskowych.

Połączony z NCI (NCI + NCFP) dodatek „Nano-Clear NCFP” zapewnia następujące korzyści:

Poprawia odrzucanie materiału: wody, lodu, brudu, oleju, farby, związków organicznych, glonów;

Zwiększa odporność na zarysowania, łuszczenie i ścieranie;

Ułatwia czyszczenie. Bardziej skuteczna ochrona przed graffiti, efektywna separacja tonera, farb.

Zmniejsza koszty konserwacji. Konserwacja powierzchni jest rzadsza.  Optymalizuje żywotność, czas eksploatacji i zarządzanie zasobami;

WŁAŚCIWOŚCI:

 Zawartość dodatku LZO w „NCFP Fluoropolymer” stanowi 0% wagowych (pomijając wyjątki), toteż NCI może utrzymać zawartość LZO na poziomie 150 g/l. Mieszanka NCI + NCFP służy do pokrywania nowo powlekanych lub mocno utlenionych powłok, powłok proszkowych, powłok poliestrowych i żelowych, 2-składnikowych powłok epoksydowych/poliuretanowych, powłok elektroforetycznych, włókien szklanych i anodowanego aluminium.

Nano-Clear VV-300 HSC Clear Hardcoat

Nano-Clear® VV-300 HSC is a high gloss, multi-functional direct-to-PC
polycarbonate and glass coating. VV-300 HSC provides a permanent
covalent bond to polycarbonate, TPO, ABS plastics and glass. VV-300 HSC
improves optical clarity and provides remarkable scratch resistance, water,
dirt, oil and ice repellency, chemical resistance, UV and heat resistance.
Nano-Clear VV-300 HSC is designed to dramatically extend the surface life
of glass and plastic components while significantly reducing surface
maintenance by 75%. VV-300 HSC is a 3D nano-structured polymeric coating.

  Multi-FunctionalProperties: 
 Hydrophobic, Oleophobic & Ice Phobic
 Stain and Graffiti Resistance
 Highly Chip & Abrasion Resistant
 Highly UV & Weather Resistant

    Additional Benefits
 One-step application process – easy wipe-on or spray application
 Extreme Scratch Resistance: 8H pencil over glass / 4H over PC
 Extreme Solvent Resistance: (>1500 MEK rubs) and cleaner resistance
 Green Technology – no odor or VOC

APPLICATION POTENTIAL

 Polycarbonate Windshields
 Polycarbonate Headlight Lenses
 Polycarbonate Parts
 Glass Windshields
 Glass Light Fixtures
 Solar Panels